चित्र: दिपानी सेठ

मी एक लेखक आणि संशोधक आहे. सध्या रटगर्स (Rutgers) विद्यापीठाच्या भूगोल विभागात डॉक्टरेट करण्यासाठी मी महाराष्ट्रात संशोधन करतो आहे. माझं दिल्लीच्या पर्यावरणीय इतिहासाबद्दल पुस्तक, 'फ्रॅक्चर्ड फॉरेस्ट, क्वार्टजाईट सिटी' (Fractured Forest, Quartzite City) योडा प्रेस/सेज सिलेक्टकडून २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालं. इथे पुस्तक विकत घ्या.