या प्रकरणात रिजच्या पर्यावरणीय इतिहासासह त्याचे मानवी पर्यावरण मांडले आहे. मुख्यतः शहराच्या 'मायक्रो' आणि 'मॅक्रो' अधिवासामुळे दिल्लीला अनेक स्थलांतरांच्या लाटा दिसल्या आहेत. पश्चिमेकडील शुष्क जमीन आणि पुर्वेकडील सुपीक जमीन यांच्या दरम्यान रिज पर्यावरणीय सीमा म्हणून उभा आहे. अनेक मानवी आणि जैविक स्थलांतरितांनी हा महत्त्वाचा उंबरठा ओलांडला आहे ज्यामुळे रिजवर गतिमान आणि सतत बदलणारा परिसंस्थाचा संच निर्माण झाला आहे.

प्रकरणाचे विभाग आणि त्यांच्यासह या प्रकरणात समाविष्ट कालावधी आणि ठिकाणे खालीलप्रमाणे आहेत. (विशेष टिप्पणी: या चित्राची निर्मिती ते पुस्तकाचे अंतिम प्रकाशन या काळात काही बदल आणि पुनर्रचना झाली आहे.)